bild vinterväghållning

Regeringen tar beslut för bättre vinterväghållning

Publicerad 2024-06-04 / 07:39 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Efter förra vinterns problem på vägarna, särskilt på E22 i Skåne, har regeringen tagit beslutat att förbättra vinterväghållningen. Trafikverket får nu i uppdrag att utveckla en handlingsplan som ska säkerställa att vägarna hålls framkomliga, tillförlitliga och säkra även vid svåra väderförhållanden.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson kommenterar beslutet:
– I samband med vinterns snöfall uppstod brister i hanteringen av vinterväghållningen som behöver åtgärdas. En viktig del är att säkerställa att vinterväghållningen fungerar effektivt och ändamålsenligt även vid besvärliga vädersituationer. Inför nästa vintersäsong ger vi därför Trafikverket i uppdrag att redogöra för förbättringsåtgärder och utveckla en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning.

Handlingsplanen ska innehålla åtgärder som Trafikverket genomför eller planerar att genomföra för att förbättra vinterväghållningen av de statliga vägarna. Målet är att säkerställa framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten i vägtrafiken. Dessutom ska Trafikverket stärka kontrollen av leverantörers och underleverantörers leverans enligt de krav som ställs i upphandlade kontrakt där vinterväghållning ingår.

Uppdraget inkluderar också att Trafikverket ska se till att de entreprenörer och snöröjningsresurser som arbetar på vägarna bidrar till Trafikverkets aktuella lägesbild vid svårare väderhändelser. Handlingsplanen ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Samtidigt pågår ett internt beredningsarbete inom Regeringskansliet kopplat till slutsatserna efter händelserna på E22. Regler kring vinterdäck och utrustning vid vinterväglag kan komma att behöva ses över. Regeringen har även tidigare gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över sin föreskrift om datum för dubbdäcksförbud, med målet att förlänga tiden då dubbdäck är tillåtna.

Detta beslut markerar ett viktigt steg för att förbättra vinterväghållningen och öka säkerheten på svenska vägar under vintermånaderna.