Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Publicerad 2023-03-06 / 15:57 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

Regeringens ambition är att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats. Regeringen bedömer att möjligheterna är ytterst begränsade att få ett ändrat domslut genom att överklaga domen och fokuserar därför i stället på att driva på processen och samarbeta med kommissionen i den formella granskningen. Ett överklagande skulle även kunna innebära att hela processen ytterligare drar ut på tiden.

– Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och används av svenska företag och svensk industri, säger finansminister Elisabeth Svantesson.