Regeringen i myndighetsmöte om oseriösa transporter

Publicerad 2023-05-16 / 10:05 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och flera myndighetsföreträdare har nu träffats för att diskutera kontrollverksamheten för yrkestrafik. Från åkerinäringens håll hoppas vi att det här mötet kan vara starten på bättre samordning och mer resurser. Något som länge efterfrågats från näringen. 

Konkurrensen från oseriösa, ofta utländska, transportföretag har varit en av de viktigaste frågorna inom transportnäringen i många år. Implementationen av EU:s mobilitetspaket har satt juridiska ramar för bättre ordning, men resurserna för att kontrollera att reglerna efterlevs är ännu otillräckliga enligt många i branschen.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har nu träffat företrädare för flera myndigheter för att diskutera konkurrensvillkoren och hur man ska komma till rätta med den oseriösa verksamheten. En viktig samtalspunkt är hur kontrollverksamheten ska ske och hur samverkan mellan myndigheterna kan stärkas. Vid mötet deltog infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och andra representanter för regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna samt samarbetspartiet Sverigedemokraterna.

Sveriges Åkeriföretag har i många år pekat på behovet av att synka det här arbetet mellan myndigheter. Det har gjorts undersökningar på hur det borde skötas, men det har ännu inte blivit något av det. Nu hoppas vi att det här mötet kan vara starten på bättre samordning och mer resurser till kontrollverksamheten.

Sveriges Åkeriföretag anser att:

  • För en effektiv kontrollverksamhet av den yrkesmässiga trafiken på väg behövs en överflyttning av resurser från Polismyndigheten och Transportstyrelsen till en ny organisation med helt nya personalkategorier
  • Kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken bör kunna utföras av andra specialutbildade kontrollanter än polismän
  • Kontroller på väg av den yrkesmässiga trafiken måste effektiviseras med nya arbetsformer och bli träffsäkrare med konsekvenser för de som fuskar systematiskt

Läs mer om våra förlag inom en rad frågor som rör åkerinäringen Sveriges Åkeriföretag | Vägvalet