Regeringen går vidare med förslag om sänkt reduktionsplikt

Publicerad 2023-10-12 / 14:52 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har i dag beslutat om en proposition om sänkt reduktionsplikt. Förslaget innebär att reduktionsplikten sänks till sex procent för bensin och diesel 2024–2026 enligt Tidöpartiernas överenskommelse.

Den nya lägre nivån ska gälla under perioden 2024–2026. Ändringen innebär en sänkning av reduktionsplikten med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin jämfört med den nivån som annars skulle ha gällt 2024.

Vidare innebär förslaget att reduktionsnivåerna slopas för 2027–2030. Vilka krav som bör ställas på drivmedelsleverantörer för att minska utsläppen av växthusgaser för 2027–2030 bör analyseras vidare. Även andra samhällsekonomiskt effektiva styrmedel bör övervägas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.