Regeringen fattar beslut om höjda sanktionsavgifter

Publicerad 2021-10-28 / 14:54 av Charlotta.Nilsson i

Regeringen har fattat beslut om preciserade regler för utländska åkerier som utför inrikes godstransporter i Sverige. Samtidigt höjs sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna från 40 000 kr till 60 000 kr. 

– Det ska vara ordning och reda på våra vägar. Därför går nu regeringen fram med höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter och ett skärpt beställaransvar. Det innebär att Sverige kommer ha bland de högsta straffavgifterna i EU vid otillåtna cabotagetransporter. Budskapet är tydligt. De som ägnar sig åt fusk och fiffel hör inte hemma på våra vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förordningsändringarna innebär att det nu preciseras vad som menas med en cabotagetransport enligt EU:s godsförordning. Även beställaransvaret justeras för att göra det tydligt att en otillåten transport inte behöver vara avslutad för att beställaren ska kunna hållas ansvarig.

Sanktionsavgiften vid överträdelser av cabotagereglerna höjs från 40 000 kr till 60 000 kr, vilket kommer bli bland de högsta inom EU, med syftet att öka regelefterlevnaden. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.