Regeringen beslutar att tillåta längre lastbilar på vägarna

Publicerad 2022-09-05 / 10:26 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har beslutat att det ska vara tillåtet att köra med längre lastbilar än tidigare på svenska vägar.

Enligt Infrastrukturministern är det en efterfrågad åtgärd som gör att vi bättre kan nyttja vägarna och minska transporternas miljöpåverkan.

De nya reglerna innebär att det blir tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna.

Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent.

Förslaget anmäldes till EU-kommissionen i maj och inga synpunkter har inkommit. Regeringen har därför beslutat att genomföra förordningsändringarna. De kommer att träda i kraft den 31 augusti 2023.