Rätt av Sverige att ta strid för mobilitetspaketet

Rätt av Sverige att ta strid för mobilitetspaketet

Publicerad 2021-03-24 / 12:10 av Charlotta.Nilsson i EU

Regeringen har gått ut med att de ska ta strid mot de 15 stämningar som ett antal länder ansökt om för att ogiltigförklara delar av mobilitetspaketet. Detta gör regeringen genom att intervenera i alla stämningar vilket innebär att Sverige blir en egen part i målet och får föra fram egna argument och egen bevisning för att stödja mobilitetspaketet. 

Att intervenera ett mål i EU-domstolen är stort och unikt. Det gör man bara när det är riktigt viktigt för landet och det som ska dömas över.  

Vi är väldigt glada över att regeringen tar strid för mobilitetspaketet. Det visar hur viktiga reformerna är. Efter alla år av förhandling som det tagit för att nå beslut i mobilitetspaketet får vi inte ge efter. Sunda arbetsvillkor, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet är av största vikt för hela den europeiska transportsektorn.

Regeringen anger att de gör detta tillsammans med åkeribranschen och fackföreningsrörelsen. 

Sveriges Åkeriföretag har under många år samarbetat med regeringen och tagit fram underlag, fakta och argument för att bidra till att få igenom mobilitetspaketet. Detta är vi beredda att fortsätta med i den kommande processen. Att värna om mobilitetspaketet är av största vikt för svensk åkerinäring.