Avfallsregistret

Rapportera farligt avfall

Publicerad 2020-11-04 / 14:12 av Charlotta.Nilsson i Renhållning

Från och med 1 november 2020 krävs det att alla transporter av farligt avfall rapporteras in till Naturvårdsverket. För dem som önskar att göra detta smidigt över tid finns nu möjlighet att koppla upp sig mot Naturvårdsverkets API (dator till dator). Man kan såklart också skicka in data via deras e-tjänster manuellt.


Checklista för att ansluta till avfallsregistrets API

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du nu checklista för hur man ansluter till avfallsregistrets API. Denna checklista riktar sig till verksamhetsutövare som enligt avfallsregistret ska lämna uppgifter digitalt till avfallsregistret och vill göra det via sitt verksamhetssystem.

  • Införskaffa klientcertifikat
  • Anslut din organisation till en digital brevlåda
  • Ingå avtal avseende anslutning till avfallsregistrets API
  • Påbörja utveckling utifrån teknisk dokumentation
  • Avtalets ingående och godkänd anslutning
  • Genomför tester gentemot AT-miljö
  • Anslut till produktionsmiljö

Notera att det pågår arbete för att möjliggöra anslutning även för systemleverantörer.


Avtalsmall och bilagor publicerade på Naturvårdsverkets webbplats

För att kunna ansluta till avfallsregistrets API måste verksamhetsutövaren ingå avtal med Naturvårdsverket. Avtalsmallen ska fyllas i, skrivas ut i ett exemplar, undertecknas av behörig firmatecknare och returneras till Naturvårdsverket tillsammans med registreringsbevis (ej äldre än 3 månader), antingen via mail till kundtjanst@naturvardsverket.se eller via post till Naturvardsverket, 106 48 Stockholm.


Genväg till e-tjänsten

Ingångarna till e-tjänsten finns nu i ett blått utvikbart fält som heter ”Avfallsregistret – rapportera farligt avfall”. 
 
Här hittar du Avfallsregistret – rapportera farligt avfall: www.naturvardsverket.se/avfallsregister#E226221591
Här hittar du Avfallsregistret – rapportera farligt avfall bland alla e-tjänster: E-tjänster - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

 

Se gärna Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall för mer information. Om du har ytterligare frågor, vänligen maila till kundtjanst@naturvardsverket.se.