Rapport om snöröjning vintern 2017-2018

Publicerad 2018-08-24 / 13:53 av Charlotta.Nilsson i Vinterväghållning

Nu finns Trafikverkets rapport, utvärdering av snöröjning vintern 2017-2018 tillgänglig. Rapporten lyfter fram förbättringar gällande bland annat bättre kommunikation, extra resurser och stillastående fordon på väg. Som en av fem externa aktörer har Sveriges Åkeriföretag deltagit i delar av arbetet och fått lämna branschens synpunkter och åtgärdsförslag vilket också nämns i rapporten.

Trafikverket föreslår förbättringar inom flera områden, bland annat:

  • Trafikverket behöver förbättra sin kommunikation och dialog med branschen, entreprenörerna och de som använder systemen.
  • Behovet av förändrade regler för ersättning vid vädervarningar/svåra väderförhållanden ska utredas.
  • Branschen signalerar att det finns problem med resurser. Prioritering och lokalisering av extra resurser kan förbättras.
  • Implementera en reviderad vinterklassning för vägar med en ÅDT mellan 1500-2000 för högre vinterväghållningsstandard.
  • Fortsatt dialog och ökat samarbete med branschen för systematiskt och gemensamt förbättringsarbete.
  • Översyn av rutin gällande hantering av fordon som hindrar vinterväghållning.
  • Utveckling av metoder för att bedöma friktion på ett bättre sätt för bättre uppföljning.
  • Långsiktigt arbete med framtagande av alternativ vinterersättningsmodell.
  • Utveckla kompetenskraven gällande vinterväghållning så att kravställningen anpassas efter specifika behov för olika roller.

Rapporten lyfter fram och sammanfattar problemområden som funnits länge. Vår dialog pågår ständigt med Trafikverket, både centralt och regionalt. Förhoppningen är att denna rapport kan prioritera upp arbetet ytterligare hos Trafikverket och skapa bättre förutsättningar för utförandet av vinterväghållningen redan till vintern 2018-2019.

Du hittar rapporten här.