Råd om avancerad teknik

Publicerad 2022-10-07 / 08:11 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

DITT MEDLEMSKAP. Sveriges Åkeriföretag arbetar med teknikfrågor inom åkerinäringen. Dels hjälper vi medlemsföretag med rådgivning, dels påverkar vi regelverket för att skapa bättre villkor för åkerinäringen och att effektivisera godstransporter på väg och i intermodal trafik.

För att påverka beslut har vi utvecklat nätverk och kommunikation med spetskunskap inom transportnäringens prioriterade frågor med särskild fokus på miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, ITS och effektivitet. Hur och vem vi samarbetar med beror på frågans natur och var vi befinner oss i en beslutsprocess.

Internationellt
Sveriges Åkeriföretag verkar för harmonisering och utveckling av bättre teknisk utformning och utrustning på fordon och lastbärare. I arbetet samverkar Sveriges Åkeriföretag med nordiska och internationella kollegor, företag och organisationer.

Regler, bestämmelser och olika standarder som påverkar svensk transportnäring beslutas i olika internationella forum och arbetet påbörjas ofta flera år innan direktiv och standarder implementeras genom myndighetsbeslut i Sverige.

Exempel på viktiga beslutande organ är till exempel FN i Genève om konventioner och ECE-reglementen om fordon, trafiksäkerhet och ADR-regler. Direktiv och förordningar om kontrollbesiktning, färdskrivare, bruttovikter, lastsäkring, vågutrustning mm beslutas i EU-parlamentet och EU-kommissionen i Bryssel/Strassburg. ISO- och Europastandard som berör åkerinäringen koordineras och beslutas i samverkan med SIS, Standardiseringen i Sverige.

Exempel på frågor vi driver

 • Tyngre lastbilar
 • Längre lastbilar
 • Drivmedel
 • Elektrifiering
 • Självkörande fordon
 • Lastsäkring
 • Kontrollbesiktning
 • Flygande inspektion
 • Vinterdäck
 • Dubbel-/enkelmonterade
 • ITS

Läs mer om medlemskapet i medlemsnyttan.