Räcker det verkligen enbart med Alltrans2007 vid ett lagringsuppdrag?

Nja. Alltrans2007 är bra villkor som reglerar själva ansvaret och ansvarsbegräsningar, men ett lagringsuppdrag innehåller vanligtvis många fler parametrar och det rekommenderas att fylla ut Alltrans2007 med ett särskilt avtal som hanterar andra typer av frågor som Alltrans2007 inte avser att reglera. Tex plats för lagring, typ av gods, särskilda hanteringsregler, datum för avhämtning, vad tjänsten innebär (tex inklusive utleverans till kund), pris, uppsägning av lagerhållningen, särskilt om försäkring osv.

Visa alla