Preliminär överenskommelse klar kring Euro 7

Publicerad 2023-12-19 / 14:34 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Rådet och Europaparlamentet har nu nått en preliminär överenskommelse om Euro 7, en förordning som reglerar utsläppsgränser för vägfordon. Euro 7 syftar till att införa mer adekvata regler för fordonens utsläpp och minska luftföroreningsutsläpp från vägtransporter. 

För första gången täcker den personbilar, transportbilar och tunga fordon i en enda lag. Det preliminära avtalet behåller Euro 6-utsläppsgränserna för personbilar och transportbilar, men minskar gränserna för bussar och lastbilar. Det inför även gränser för partiklar från bromsar, däckslitage, livslängdskrav och batterihållbarhet. Euro 7-reglerna kommer att gälla både lätta och tunga fordon. 

Den nya Euro 7-standarden för lastbilar förväntas träda i kraft 4 år efter att lagstiftningen publicerats i EU-tidningen. Detta kommer att inträffa när parlamentet och rådet formellt antar avtalet, vilket förväntas ske tidigt nästa år. Med andra ord förväntas Euro 7-standarden gälla för nya lastbilar från början av 2029.

Sammanfattningsvis är målet med Euro 7 att minska utsläppen från vägfordon och stödja övergången till nästan nollutsläppsfordon fram till 2035. Avtalet måste nu formellt godkännas av både Europaparlamentet och Rådet.

Läs mer hos EU (engelska).