NLA hedader

Praktikant sökes till NLA i Bryssel

Publicerad 2019-04-29 / 09:51 av Charlotta.Nilsson i EU

Nordic Logistics Association (NLA) söker praktikant till vårt kontor i Bryssel från början av september 2019 till slutet av januari 2020, med möjlighet till förlängning.

Nordic Logistics Association är en branschorganisation för transport och logistik som representerar organisationer i Sverige (Sverige Åkeriföretag, SÅ), Norge (Norges Lastebileier-Forbund, NLF) och Danmark (Dansk Transport och logistik, DTL).

NLA:s Brysselkontor leds av administrerande direktören Søren Hyldstrup Larsen. Kontoret bemannas även av en praktikant. NLA-kontoret arbetar för medlemmarnas intressen i politiska frågor lokalt, nationellt och i EU-systemet. Detta innebär också att företräda medlemmarnas intressen i alla typer av frågor från regulatoriska förhållanden till konkreta problem i företagen.

Dina arbetsuppgifter som praktikant:

• Självständigt bevaka relevanta frågor med kolleger i Sverige, Danmark och Norge
• Söka och finna information och dokumentation, samt analysera transportpolitik och andra relevanta ämnen
• Delta i och skriva referat från möten i Europaparlamentet, i andra europeiska organisationer och i samband med konferenser
• Uppdatera NLAs hemsida och Facebooksida, samt sammanställa innehållet till veckorapporterna
• Utför olika administrativa uppgifter

Vi söker dig som:

• Har god kunskap om EU-systemet och som önskar att få praktisk erfarenhet av europeiskt arbete
• Vara intresserad i politiska frågeställningar på nationell och europeisk nivå
• Har en kandidatexamen och arbetar med en masterexamen
• Som förstår, talar och som kan skriva på ett skandinaviskt språk samt är flytande i engelska och helst även behärskar ett tredje EU-språk
• Formulerar dig väl både muntligt och skriftligt
• Vara engagerad, flexibel och trivs under tidspress
• Kan arbeta med långsiktiga projekt, och följa upp och övervaka dessa

Vi kan erbjuda:

En intressant, dynamisk, informell och internationell arbetsplats med många utmaningar och möjligheter till att utmana dig själv i nationella och europeiska sammanhang. Det finns många olika områden i EU som är viktiga för transportnäringen. Utöver transportpolitiken påverkas transportnäringen även av politiken inom följande områden: miljö, sociala förhållanden, arbetsmarknaden, skatter, säkerhet, statsstöd och konkurrens, energi, etc. Du får möjlighet att arbete självständigt och ta ansvar inom dessa områden. 

Praktisk information:

• Praktiken är oavlönad, men det kommer att utgå ett stipendium per månad om ca 600 euro
• Kostnad för resa till och från Bryssel kommer bli täckt samt en resa tur och retur under vistelsen
• Praktikanten är själv ansvarig för egna försäkringar under vistelsen
• Praktikanten är själv ansvarig för att hitta egen bostad, men tips till bostäder och annan information kan ges av nuvarande praktikant (se information nedan).
• Praktikanttjänsten kan kvalificera till stipendium genom Erasmus+. För mer information om detta, kontakta din internationella koordinator på din utbildningsinstitution

Är du intresserad?

Ansökan med CV och eventuella intyg skickas till Søren Hyldstrup Larsen före den 13 maj 2019 via e-post: shl@nla.eu 
Eventuella frågor kan ställas till nuvarande praktikant Kasper Trier Jørgensen på mail (assistent1@nla.eu) eller telefon: +45 20825029
Läs mer om NLA på www.nla.eu, om SÅ på www.akeri.se, om DTL på www.dtl.eu och om NLF på www.lastebil.no.