omröstning mobilitetspaketet

Positivt röstningsresultat gällande mobilitetspaketet

Publicerad 2019-09-19 / 12:48 av Charlotta.Nilsson i EU

EU-parlamentets Transportutskott röstade idag emot till att skicka tillbaka det i våras framröstade vägpaketet till kommissionen vilket hade begärts av den EU-skeptiskt konservativa partigruppen ECR.

Det känns skönt att majoriteten i Transportutskottet förstått att regelverket kring den europeiska transportnäringen måste styras upp och röstat vidare vägpaketet. En sund konkurrens för de företag som verkar på marknaden och humana arbetsvillkor för chaufförerna är en förutsättning för en hållbar transportnäring både i Sverige och i Europa. 

Arbetet går vidare och nästa steg är en omröstning den 24 september i Transportutskottet. Denna gång om att ge mandat till att inleda trilogförhandlingar. Karima Delli, ordförande i TRAN säger sig inte vara orolig för ett negativt utfall i den kommande omröstningen. 

Dagens röstningsresultatet var 30 mot 19. Vägpaketet innehåller viktiga delar som cabotage, utstationering och kör- och vilotidsregler.