Påverkas Sveriges tillgång på drivmedel av kriget?

Publicerad 2022-03-02 / 09:41 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi får flertalet frågor om hur kriget mellan Ryssland och Ukraina påverkar tillgången på drivmedel i Sverige. Vi har kontaktat Energimyndigheten och bett om svar. 

Deras bedömning är att det i nuläget inte finns någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Importen av olja sker huvudsakligen från andra länder än Ryssland och gasförsörjningen via Danmark är än så länge inte påverkad utöver att gaspriserna stiger i Europa.

Oroligheterna ökar tyvärr risken för ytterligare stora prisökningar på drivmedel och förändringarna kommer synas i SÅ Index.

Mer information:
•    Sverige har ett beredskapslager för olja. Olja och drivmedel (energimyndigheten.se)
•    Energimyndigheten kommer att uppdatera sin hemsida med hur energiförsörjningen påverkas av invasionen av Ukraina, Energimyndigheten
•    Vill man fördjupa sig ytterligare i hur oljemarknaden utvecklas så kan man prenumerera på De globala energimarknaderna (energimyndigheten.se)
•    Läs mer om Index, Transportindex