Paketleverantör PTS

Paketleverantörer ska anmäla sig till PTS

Publicerad 2020-09-11 / 10:51 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sedan den 1 juni 2020 ska företag som tillhandahåller paketleveranstjänster anmäla sig till Post- och telestyrelsen (PTS). Vissa av dessa företag ska även löpande rapportera in information till PTS.  

Vilka ska anmäla sig?
Alla paketoperatörer som tillhandahållare av paketleveranstjänster som är etablerade i Sverige, och som tillhandahåller minst ett led i postleveranskedjan (insamling, sortering, utdelning, upphämtning). Det gör ni i detta anmälningsformulär. Anmälan bör ske snarast.

Vilka har rapporteringsskyldighet?
Av dessa paketoperatörer (alltså samtliga som är etablerade i Sverige) omfattas sedan en subgrupp även av paketförordningens rapporteringsskyldighet, och måste då lämna in ytterligare information, via en enkät, vid två tillfällen under året (januari och juni). 

Företag undantagna från rapporteringsskyldigheten är:

  • företag som endast utför transporter som inte sker i samband med insamling, sortering eller utdelning av paket. Undantag görs även för hemleveranser som görs av säljaren personligen.
  • företag som endast är verksamma i något annat EU-land än Sverige och samtidigt har färre än 50 anställda som arbetar med att samla in, sortera, transportera eller dela ut paket är undantagna från rapporteringsskyldigheten. Till anställda räknas heltidsanställda, deltidsanställda, tillfälligt anställda och egenföretagare.
  • företag som inte har offentliga priser till andra EU/EES-länder är undantagna från att rapportera in prisuppgifter i januari varje år.

Alltså – alla paketoperatörer ska anmäla sig. Men endast vissa behöver sedan lämna in ytterligare information vid senare tillfälle. PTS kommer att kontakta denna subgrupp som behöver lämna in ytterligare information separat.

Läs mer om anmälningsskyldigheten.

Läs mer om Paketförordningen och rapporteringsskyldigheten.

Eventuella frågor hänvisas till PTS.