Paketleverantörer ska anmäla sig till PTS

Publicerad 2020-06-02 / 10:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om regler som talar om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten. Vissa leverantörer ska också löpande lämna information till PTS.

PTS har tagit fram detaljerade regler kring hur företag ska anmäla sig till myndigheten samt vilken typ av information som ska lämnas till myndigheten.

Band annat ska tillhandahållare av paketleveranstjänster lämna vissa uppgifter om sin verksamhet till myndigheten.

De paketleverantörer som har gränsöverskridande verksamhet ska även lämna in prislistor till PTS.

Reglerna träder i kraft den 1 juni 2020.

Dessa ska anmäla sig
Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster som är etablerade i Sverige, och som tillhandahåller minst ett led i postleveranskedjan (insamling, sortering, utdelning, upphämtning).


Läs mer hos PTS.
Till anmälningsformuläret.