överlast

Överlaster måste minska

Publicerad 2020-06-09 / 13:23 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Trafikverket redovisar en preliminär rapport, Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse, som säger att under 2019 var cirka 45 procent av de tunga fordonen, som vägde 35 ton eller mer, överlastade. Överlast av axellaster påskyndar nedbrytningen av vägarna som därmed ger ökad kostnad för vägunderhåll. Bristande regelefterlevnad ger även upphov till snedvriden konkurrens inom transportnäringen. 

- Det är bra att Trafikverket mäter vikter på tunga fordon för fordon skall naturligtvis inte överlastas, och transportnäringen måste bli mycket bättre på att lasta lagligt, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

Av 170 000 tunga fordon som vägts vid passage på BK1-väg har 75 000 varit dragbil med påhängsvagn. För överlastade fordon är det vanligast att bruttovikten ligger runt 40 ton och i andra hand runt 64 ton. Av 170 000 fordon på BK1 har 4 500 fordon vägt mer än lagliga 64 ton och 112 000 fordon har vägt mindre än 35 ton.

Ser man till antal vägda fordon per mätplats kan konstateras att 3-4 mätplatser på BK1 vägar (Löddeköpinge, Marieberg, Mjölby och Landvetter) svarar för en mycket stor del vilket måste beaktas vid analys av utfallet. 

Mätplats Västerhaninge sticker ut för BK1 vägar med många överlastade fordon.

- Sveriges Åkeriföretag ska analysera hur vi ytterligare kan medverka till att komma till rätta med överlaster. Vi hoppas också på att få Trafikverkets medverkan som en stor beställare av tunga transporter för underhåll av vägar, att de prioriterar Fair Transport-företag som fokuserar på lagliga transporter, justa villkor, miljöarbete och bra trafiksäkerhet, säger Ulric Långberg.