Öppning för ADR-utbildning på distans

Publicerad 2022-10-20 / 13:36 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Efter påtryckning från oss på Sveriges Åkeriföretag öppnar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB upp för att den teoretiska delen av ADR-utbildningarna kan ske på distans. 

Ett antal krav måste vara uppfyllda för att utbildningssamordnare ska tillåtas genomföra distansutbildning. Detta ska beskrivas och skickas in i en anmälan till MSB. Går ni utbildningen via oss är detta genomfört.

Detta innebär att vi kan utföra ADR-kurserna på tre sätt:
•    Vanlig lärarledd utbildning
•    Utbildning med vissa digitala delar + lärarledd
•    Alla teoretiska delar på distans + praktiska delen lärarledd

Det är endast de teoretiska delarna som kan genomföras på distans. Utbildare måste bland annat beskriva hur eleverna ska tillgodogöra sig utbildningen, hur det säkerställs att eleverna har den tekniska utrustning som krävs och hur identitetskontrollen ska ske.

Läs mer om våra ADR-utbildningar.