Omställning och energifrågor i fokus på Almedalen

Publicerad 2022-07-08 / 11:12 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

När vi summerar årets Almedalen kan vi konstatera att omställning och energi var två heta frågor som lockade många åhörare och ett stort engagemang. Att intresset är så stort beror på att det påverkar alla, företag som privatperson.

Från Sveriges Åkeriföretags sida deltog vi både i rundabordssamtal, paneldebatter, var föredragande på seminarier och genomförde politikermöten. Vi deltog även på seminarier för att lyssna in var vissa frågor ligger. En het fråga är reduktionsplikten och dess nivåer. Flera partiledare nämnde detta i sina tal och mest troligt kommer det att bli en het valfråga ju närmare valdagen vi kommer.

Vi fick möjlighet att prata om allt från sund konkurrens, skatter och avgifter, transporteffektivitet, Fair Transport och åkerinäringens förutsättningar i omställningsarbetet. 
Nu fokuserar vi om och riktar in oss på Elmia Lastbil. Här genomför vi flertalet seminarier, panelsamtal och debatter med fokus på åkerinäringens aktuella frågor. Vi ses.

Rickard Almedalen

Får alla ägg plats i elektrifieringskorgen? Rickard Gegö var en av deltagarna och lyfte åkerinäringens förutsättningar. 

 

Ulric Almedalen

Transporteffektivitet – hur får vi ett energisnålt transportsystem i Sverige? Ulric Långberg lyfter hur åkerinäringen och tågföretagen samverkar.