header E6

Omkörningsförbud införs för tunga fordon på E6 i Skåne 

Publicerad 2019-02-01 / 10:03 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 i Skåne. Förbudet införs den 18 mars och gäller sträckan mellan Vellinge och Helsingborg mellan klockan 06 och 09 på morgonen samt 16 och 18 på kvällen. 

Omkörningsförbudet för tung lastbil gäller från 18 mars på hela E6 mellan Vellinge och Helsingborg, förutom i de sexfiliga backarna med stigningsfält vid Glumslöv.

I beslutet står det att förare av tung lastbil inte får köra om andra motordrivna fordon än motorredskap och sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn.

Regeländringen har föreslagits av Trafikverket och syftar till att minska störningarna i trafiken på E6 i Skåne. Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Malmö-Lund-Helsingborg trafikeras av 40 000-50 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik är hög, ofta uppåt 20 procent.

Sveriges Åkeriföretag anser fortfarande att det är fel att tung trafik och personbilstrafik ställs mot varandra avseende framkomlighet. 

Vi har framfört våra synpunkter i vårt inlämnade remissvar. Ni kan även läsa om våra åsikter i den intervju som publicerats i Sydsvenskan.  

Vi har även medverkar i Sveriges Radio den 29 januari där regionchef Liane Ask kommenterar beslutet om omkörningsförbudet. 

Läs Länsstyrelsen i Skånes pressmeddelande.

Bifogad hittar ni beslutet.