Om sjukdomen gör att anställd inte kan arbeta

Om en anställd blir sjuk och inte kan arbeta gäller vanliga regler om sjukpenning och sjuklön. Notera dock statens sjuklöneansvar.

Visa alla