Om jag rapporterar något som inte bedöms vara ett missförhållande, vad blir konsekvenserna då för mig utifrån anonymitet och tystnadsplikt hos rapporteringskanalen?

Om du rapporterar något som inte bedöms vara ett missförhållande så blir konsekvensen att skyddet enligt lagen för dig som rapporterande person ej träder in.

Om du dock har rapporterat en uppgift i god tro om att det var sant och att du därmed trodde att uppgifterna nådde upp till kraven att anses vara så allvarligt enligt lagen att det ska visselblåsas om, så skyddas du enlighet med lagen. 

Detta ställer såklart vissa krav på rapporteringskanalen att kunna utreda och objektivt bedöma sanningshalt och därefter den fortsatta hanteringen av ärendet.

Visa alla