Om jag hos en kund/uppdragsgivare råkar ta fel gods men levererar i övrigt inom uppdraget och har åberopat Alltrans2007; då gäller väl Alltrans2007 även för eventuella konsekvenser på det fellevererade godset?

Nej. Du har genom att ta fel gods aldrig trätt in i uppdraget/avtalet och således faller hanteringen av det godset utanför Alltrans2007 tillämpning och riskerar att bedömas som ett sk oreglerat uppdrag och fullt ut ansvar i händelse av tex skada. Samma bedömning gäller utifrån Lag om inrikes vägtransport.

Var därför noggrann i dina uppdrag och säkerställ att du har rätt gods med dig.

Visa alla