Om det står i mitt avtal att syftet är att ersättningen ungefär ska följa åkeriets ändrade kostnader. Betyder det att en indexreglering på 12 månader med avläsning i mars kan ändras eftersom den inte skulle vara i enlighet med syftet?

Det stämmer att partsavsikten är avgörande vid avtalstolkning och syftet med alla indexreglerade avtal är att ersättningen ungefär ska följa åkeriets ändrade kostnader. Samtidigt är skrivelsen motsägelsefull eftersom om syftet med avtalet var att ersättningen löpande skulle justeras kunde de ha åstadkommits med tätare justeringar än var 12:e månad, vilket i så fall skulle ha gjorts. Det är alltså mycket mer troligt att den gemensamma partsavsikten som ju var att avtalet skulle justeras i mars kommer att upprätthållas vid en domstolsprövning.

Visa alla