Sveriges Åkeriföretag påverkar i Bryssel

Ökat samarbete i Bryssel

Publicerad 2019-06-04 / 14:44 av Charlotta.Nilsson i EU


Sveriges Åkeriföretag påverkar i Bryssel

Från vänster till höger: Soren Larsen (NLA), Isabelle Maitre (FNTR), Dirk Saile (BGL)
Fotograf: Alexander Louvet


Nu har de ledande branschorganisationerna för åkerinäringen från Sverige (SÅ), Norge (NFL) och Danmark (DTL) - via sin gemensamma lobbyorganisation Nordic Logistics Association (NLA) i Bryssel – skrivit på ett hyreskontrakt för ett gemensamt Brysselkontor med motsvarande organisationer i Tyskland (BGL) och Frankrike (FNTR). Inflyttning sker den 1 augusti 2019. 

- I den utmanande tid som den europeiska vägtransportindustrin befinner sig i, är det ett mervärde att skapa ett starkare samarbete mellan våra organisationer. Det här är  resultatet av ett gott och fruktbart samarbete mellan oss sedan många år", säger prof.dr. Dirk Engelhardt, VD för BGL.

- Vårt mål är att driva innehållet i de tre mobilitetspaketen vidare för att hjälpa transportsektorn att bli konkurrenskraftigt starka i det fortsatta arbetet för en hållbar transportnäring, säger Soren Larsen, VD för Nordic Logistics Association (NLA)

- Tack vare de tusentals transportföretag som vi tillsammans representerar, kommer vi kunna kommunicera mer, informera bättre och bli ännu starkare i vårt gemensamma budskap till de europeiska beslutsfattarna i arbetet med att förbättra vägtransportmarknaden de kommande åren", säger Florence Berthelot, Generalsekreterare för Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR). 

Om BGL: BGL är den ledande branschorganisationen för godstransporter, logistik i Tyskland med 7.000 medlemsföretag. 
Om NLA: NLA är en gemensam lobbyorganisation för åkerinäringarna i Sverige (SÅ- Sveriges Åkeriföretag), Danmark (DTL-Danske Vognmænd) och Norge (Norges Lastebileier-förbund) i nära samarbete med Finlands Transport och Logistik (SKAL) . NLA representerar 16.000 medlemsföretag. 
Om FNTR: FNTR är den ledande branschorganisationen för tunga godstransporter på väg i Frankrike med 5 000 medlemsföretag.