Ökad brist på lastbilsförare kommer påverka samhället

Ökad brist på lastbilsförare kommer påverka samhället

Publicerad 2021-09-27 / 15:55 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Arbetsmarknadsutbildningarna som årligen står för en tredjedel av tillskottet av nya lastbilsförare har åter igen strandat i en överklagad upphandling. För en bransch som behöver 50 000 nya lastbilsförare de närmsta 10 åren är detta förödande. Vi behöver åtgärder som säkerställer och utökar utbildningsplatserna till lastbilsförare.  

Åkerinäringen är en utpekad samhällsviktig funktion. Vi levererar bland annat mat till affärer, mediciner till apotek och sjukhus, material till byggen och sköter snöröjning och sophämtning. Samhället är beroende av lastbilstransporter för att fungera. Men det kräver förare.

Rekryteringsbehovet är enormt inom åkerinäringen, både idag och flera år framöver då transportarbetet kommer öka kraftigt. Som åkerinäringens branschorganisation har vi under flera år arbetat med att höja branschens attraktivitet och status för att få fler att utbilda sig till lastbilsförare. Vår realityserie Svenska Truckers är ett bra exempel och något som verkligen tagit yrket in i de svenska hemmen och visat att det passar alla – tjej som kille. Detta arbete börjar vi nu se frukten av. Söktrycket är stort till landets utbildningar där varje utbildningsplats har fler än dubbelt så många sökanden.  

Idag finns det tre stora vägar för att utbilda sig till lastbilsförare; Gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, kommunal vuxenutbildning - Yrkesvux och
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning. Varje utbildningsplats är viktig och vi har inte råd att gå miste om en enda. Utbildningsplatserna behöver i stället utökas rejält.

Att upphandlingen till arbetsmarknadsutbildningarna än en gång strandat i en överklagningsprocess som innebär att dessa utbildningar pausas, är ett slag i magen på en bransch som skriker efter arbetskraft. Det skapar en osäkerhet hos åkeriföretagen och hämmar företagsutvecklingen. Eftersom dessa utbildningar står för så mycket som en tredjedel av landets utbildningsplatser får det stora konsekvenser. Vid senaste upphandlingen då utbildningarna stod avtalslösa under 17 månader antogs inga nya deltagare. Ett tapp som branschen fortfarande känner av. 

Vi riktar oss till dig som riksdags- och kommunpolitiker och efterfrågar åtgärder som:

  • minskar sårbarheten i större upphandlingar med få aktörer som arbetsmarknadsutbildningarna med syfte att undvika längre perioder av kraftigt minskade utexaminerade lastbilsförare
  • säkerställer att de avsatta anslagen till landets utbildningsplatser kan nyttjas varje år    
  • ökar antalet utbildningsplatser i den kommunala vuxenutbildning för att öka stabiliteten i kompetensförsörjningssystemet och för att fånga upp fler målgrupper än de som ligger under Arbetsförmedlingens ansvar
  • ökar antalet utbildningsplatser i gymnasieskolornas yrkesprogram – Fordon och Transport