Nytt Transportavtal

Nytt Transportavtal

Publicerad 2023-04-19 / 09:19 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Biltrafikens Arbetsgivareförbund har den 6 april tecknat ett nytt Transportavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent över två år. Transportavtalet omfattar cirka 4 300 företag och cirka 55 000 anställda inom åkeri- och terminalföretag.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund säger i ett uttalande att den höga nivån i avtalet följer industrins märke och löper på två år, vilket visar att de tar ansvar för den svenska lönemodellen i ett osäkert ekonomiskt läge. Det har varit tuffa förhandlingar där båda parter har fått ge och ta. Avtalet innebär utmaningar för många företag i branschen som redan kämpar med höga omkostnader. Men de har nu nått en balanserad överenskommelse som ger goda förutsättningar att jobba vidare för att transportbranschen ska bli ännu mer konkurrenskraftig.

Överenskommelsen innebär bland annat att det blivit en större lönedifferentiering på avtalsområdet mellan förare med olika behörighet och att det nu finns en möjlighet att utifrån en fast kompensation och utan lokal överenskommelse arbeta nattetid.

Parterna är även överens om ett gemensamt initiativ för att motverka kriminalitet och främja konkurrensneutralitet. Tillsammans ska man utreda hur företag som tar ansvar och betalar sina skatter och avgifter kan lyftas fram och även underlätta för transportköpare och varuägare att ta sitt beställaransvar. Arbetet startar med en arbetsgrupp och båda parter är måna om att nå resultat.

Läs mer om avtalet hos BA.

Åkerihandboken är uppdaterad med det nya avtalet

Nu är lönebeloppen efter nya avtalet uppdaterade i den digitala åkerihandboken, dock inte utlandsavtalet som ännu inte har förhandlats klart. Se kapitel Arbetsgivarfrågor. Läs Åkerihandboken här.

Den digitala Åkerihandboken uppdateras löpande på vår hemsida och i appen Sveriges Åkeriföretag. Du kan köpa volymlicenser om du vill låta flera användare få tillgång till vår digitala Åkerihandbok.

Mer information om Åkerihandboken.