Podd Sveriges Åkeriföretag

Nytt poddavsnitt

Publicerad 2020-09-17 / 14:45 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Juridikavdelningen är tillbaka med ännu en podcast och vi återvänder till ett kärt ämne: kör- och vilotider. Den här gången har vi med oss Johan Lundmark, branschföreträdare på Sveriges Åkeriföretag och Tim Olsson, Jurist på Sveriges Åkeriföretag.

Tim har länge arbetat med kör- och vilotidsregelverket i egenskap av jurist på Sveriges Åkeriföretag och företräder medlemmar mot myndigheten och i domstol i kör- och vilotidsärenden. Johan Lundmark har ett tidigare förflutet på Transportstyrelsen och har handlagt kör- och vilotidsärenden på myndigheten.

Tanken med podcasten är att belysa själva företagskontrollsprocessen ur olika perspektiv (företagar- och myndighetsperspektivet) samt försöka resonera lite kring hur företagskontrollsprocessen såg ut förut i jämförelse med hur den ser ut nu. Som alltid så diskuterar vi även vissa överträdelser i regelverket som kan sticka ut och röra upp känslor (felaktigt fungerande färdskrivare) och så pratar vi även om den så kallade oskälighetsparagrafen och vad ett företag kan göra för att göra vad som ankommer på det i regelverkets mening.

Kontakt