Nytt krav om registrering av gränspassager i färdskrivaren

Nytt krav om registrering av gränspassager i färdskrivaren

Publicerad 2022-01-17 / 09:22 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Här kommer information om ett nytt krav om att förare manuellt ska registrera gränspassager i färdskrivaren, kravet kommer att träda ikraft den 2 februari i år. Observera att detta krav inte påverkar själva kör- och vilotidsbestämmelserna som sådana, utan är endast en följd av Mobilitetspaketet och de nya bestämmelserna om speciella utstationeringsregler för förare. Färdskrivaren får därmed även en funktion vid kontroll av andra sociala aspekter som påverkar förare än just kör- och vilotider.

Det innebär att registreringen i en digital färdskrivare eller i en smart färdskrivare ska gå till på följande sätt. Registreringen innebär att föraren efter att ha passerat en medlemsstats gräns ska som ”startland” föra in symbolen för det land som föraren kommit in i. Det ska göras i början av det första stopp som sker i den medlemsstaten. Detta första stopp ska göras vid den närmast möjliga platsen att stanna på vid eller efter gränsen. Det innebär att denna typ av registrering måste göras när fordonet står stilla. Det är en trafiksäkerhetsfråga. Föraren ska inte på grund av denna registrering ta ut förarkortet, förarkortet ska sitta i färdskrivaren hela tiden, alltså även under den tid som fordonet står stilla och registreringen sker. Vid eventuell multibemanning ska båda förarna göra registreringen för gränspassage. När passagen av en medlemsstats gräns sker på en färja eller ett tåg ska föraren föra in symbolen för det landet vid ankomsthamnen eller ankomststationen.

Exempel på registrering
Det ska däremot inte göras en registrering i form av ”utcheckning” från det land som man precis har lämnat. När registreringen av ”startland” sker efter en gränspassage, innebär detta samtidigt att man anses ha lämnat det tidigare landet. Ett exempel ska visa detta:
En förare startar sin dagliga arbetsperiod i Sverige och ska därför som vanligt föra in landskoden för Sverige som startland i färdskrivaren. Sedan arbetar föraren och någon gång under arbetsdagen kör föraren över Öresundsbron och in i Danmark. Själva gränsen finns på bron, men eftersom det är en motorväg och ingen möjlighet finns för att köra av denna precis vid gränsen, får föraren inte stanna där. Det första stoppet ska göras vid den efter gränsen närmast möjliga platsen att stanna på och där ska föraren i färdskrivaren registrera Danmark eller landskoden för Danmark, DK, denna registrering ska göras vid början av detta stopp. Det är alltså inte tillåtet att först stanna och till exempel dricka kaffe i 15 minuter för att därefter föra in Danmark/DK i färdskrivaren. Ordningen måste vara att stanna, omedelbart föra in landskoden Danmark/DK och sedan kan man börja med att till exempel dricka kaffe. Principen är den samma oavsett om det gäller en gränspassage in i Sverige vid färd från Danmark, Finland eller Norge. Observera bestämmelserna om när lastbilen och föraren kommer in i ett medlemsland med färja eller med tåg, till exempel med färja från Tyskland till Trelleborg eller från Göteborg till Frederikshavn, så ska gränspassagen registreras vid ankomsthamnen. Anländer föraren och lastbilen med tåg, ska registreringen ske vid ankomststationen.

Ny smart färdskrivare
Kommissionen arbetar med en ytterligare ny smart färdskrivare version 2 som automatiskt ska kunna registrera gränspassager. När fordonen börjar utrustas med denna nya typ av smart färdskrivare, vilket beräknas kunna ske från och med 21 augusti 2023, kommer gränspassagerna att registreras automatiskt vid körning och föraren kommer alltså inte längre att behöva genomföra dessa manuella registreringar när fordonen stannas och står stilla. Det gäller dock, när den nya smarta färdskrivaren version 2 finns att tillgå, för förarna att verkligen hålla reda på om just det fordon som man då kör är utrustat med den nya typen av färdskrivare, smart färdskrivare version 2, eller inte är det. Så länge det är en äldre modell av färdskrivare måste förarna komma ihåg att göra denna registrering.