Nytt exportsystem produktionssätts den 1 oktober

Publicerad 2024-03-26 / 09:22 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tullverkets nya exportsystem produktionssätts den 1 oktober 2024 med en införandeperiod fram till den 2 december 2024. Den nya exportprocessen består av uppgiftslämnande i tre steg: exportdeklaration, anmälan av varor till utförselkontoret och anmälan om varors utförsel.

  • Steg 1 – Deklarant. Deklaranten kan vara antingen exportören eller ett tullombud som exportören har anlitat. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.
  • Steg 2 – Fraktförare eller fraktförarens ombud. Lagstiftningen anger inte vem som har ansvaret att lämna anmälan till utförseltullkontoret. Det kan vara olika aktörer som tar på sig ansvaret från exempelvis en hamn, flygplats, järnvägsterminal eller vid landgräns.
  • Steg 3 – Fraktföraren eller fraktförarens ombud ansvarar för att lämna anmälan om varors utförsel när varorna har lämnat unionen.

Exportören måste förse rätt aktör med exportdeklarationens MRN-nummer. MRN-numret ska sedan lämnas vidare till den aktör som lämnar anmälan i nästa steg. Därför måste aktörerna i logistikkedjan ha en dialog om uppgiftslämnandet. Läs mer om det nya exportsystemet på Tullverkets webbplats.