Nytt EU-paket ska få fler unga till branschen

Publicerad 2023-03-02 / 15:12 av Charlotta.Nilsson i EU

EU-kommissionen har nu publicerat sitt trafiksäkerhetspaket som innehåller reviderade körkortsregler, införandet av ett digitalt körkort som gäller i hela EU och nya bestämmelser för att underlätta efterlevnaden av trafikregler över gränserna.

Innehållet i trafiksäkerhetspaketet ger bland annat möjlighet att ta bort ett av de största hindren för unga människor att komma in i yrket: klyftan mellan den ålder de slutar skolan och när de får bli yrkesförare. IRU:s förarbristrapport för 2022 visade att cirka 600 000 förare saknas i Europa, och förutspådde att den skulle nå nästan 2 miljoner år 2026, givet nuvarande trender. Den förväntade ökningen beror på en åldrande nuvarande yrkeskår, tillsammans med en låg andel unga förare. I hela EU är endast 6 % av yrkesförarna under 25 år.

I Sverige är bedömningen att det behövs 50 000 nya lastbilsförare de kommande 10 åren.

Ett urval av innehållet
Här följer ett urval av de viktigaste regeländringarna av EU-körkortsdirektiv, gränsöverskridande tillämpning av vägtrafikregler:

 • Kommissionen föreslår att ungdomar ska få göra sitt prov och börja köra bil och lastbil i sällskap från 17 års ålder för att få körerfarenhet
 • De som klarar körprovet vid 17 års ålder kommer att kunna köra ensam från sin 18-årsdag och arbeta som förare så snart ett specifikt jobb tillåter
 • För att förbättra trafiksäkerheten föreslår de nya reglerna också införandet av en prövotid på minst två år för nya förare efter godkänt prov, och en nolltoleransregel för rattfylleri
 • Kommissionen föreslår också en mer målinriktad bedömning av medicinsk lämplighet, med hänsyn till framsteg inom medicinsk behandling av sjukdomar som diabetes. Förare kommer också att uppmuntras att uppdatera sina körfärdigheter och kunskaper för att hänga med i den tekniska utvecklingen.
 • Nytt är att kommissionen föreslår att ett digitalt körkort införs för att förenkla erkännandet av körkort mellan medlemsstaterna. Detta kommer också att göra det lättare att byta ut och förnya ett körkort eftersom detta kommer kunna göras online
 • Kommissionen vill även göra det lättare för medborgare från länder utanför EU med jämförbara trafiksäkerhetsnormer att byta ut sitt körkort mot ett EU-körkort
 • Nya förare kommer också att få lära sig hur deras körstil påverkar deras utsläpp – till exempel tidpunkten för växlingar
 • För att komma till rätta med brister i att identifiera icke-bosatta trafiköverträdare och genomdriva gränsöverskridande betalningar, föreslår kommissionen att tillsynsmyndigheter ska få tillgång till nationella körkortsregister
 • Kommissionen föreslår också att omfattningen av trafikförseelser utökas till att även omfatta:
  • inte hålla tillräckligt avstånd från framförvarande fordon
  • farlig omkörning
  • farlig parkering
  • korsar en eller flera heldragna vita linjer
  • körning i fel riktning
  • inte respektera regler om användning av nödkorridorer
  • användning av ett överlastat fordon

Kommande process
Det svenska EU-ordförandeskapet kommer nu att leda förhandlingarna om dessa ärenden i rådet medan Europaparlamentet kommer att arbeta med det parallellt. Därefter sker en implementering i varje land. 

Mer information
Här hittar ni några länkar till förslagen och annan information.