Nyheter för dispenshantering hos Trafikverket

Publicerad 2021-03-30 / 14:18 av Charlotta.Nilsson i Dispens- och Vägtransportnätverk

Vi på Sveriges Åkeriföretag har en tät dialog med Trafikverket och Sveriges kommuner när det gäller dispenshantering av transporter. Här följer en del nyheter. 

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Följande nyheter finns för hur Trafikverkets bedömer och tar hänsyn i dispensärenden för transporter:

Demonterad lastdel
För att minska en tung transports bredd, längd och/eller höjd kan Tafikverket medge undantag för att en lastdel, som normalt ingår i den odelbara lasten i transportläge, får vara demonterad och lastad på samma fordonståg. Den demonterade lastdelens vikt får vara högst 10 % av den odelbara lastens vikt. I ansökan ska anges vilken lastdel som är demonterad och beskriva fördelen med demonteringen (skillnaden i bredd, längd och/ eller höjd). 

Transport av breda hus och husmoduler
Nytillverkade hus och hussektioner behöver i princip inte sättas ihop till större dimensioner än vad som är tillåtet att transportera enligt grundreglerna för att få transportera last på väg.

Stora godsflöden och transit
Vid transportuppdrag där stora flöden av husmoduler planeras rekommenderar Trafikverket att den närmaste lämpliga hamnen i förhållande till godsets start- eller målpunkt i Sverige används. För att undvika onödiga transittransporter med breda transporter på det svenska vägnätet, bör ett upplägg med sjöfart direkt mellan godsets avsändar- och mottagarland övervägas.

Höjd
Trafikverket rekommenderar starkt att transporthöjden inte överstiger 4,5 meter. Breda transporter med en högre höjd än 4,5 meter innebär ofta att ett annat vägnät än det mest lämpliga måste användas. Det är viktigt att lämpliga fordon används för transporterna. Är lasten möjlig att transportera med en lägre totalhöjd än 4,5 meter ska sådana fordon användas.

Eskort
Enligt allmänna råden TSFS 2009:64 bör transporten eskorteras av vägtransportledare om bredden överstiger 4,5 meter. Detta är en grundregel. I de fall en bred transport behöver köras på smalare vägar kan eskort av vägtransportledare bli aktuellt även vid mindre bredder än 4,5 meter (som riktvärde bör minst tre meter återstående vägbredd finnas på vägar där mötande trafik kan förekomma).

Företagsanvändare i TRIX
Trafikverket meddelar också att nya utbildningstillfällen för företagsanvändare i TRIX planeras till till hösten 2021 på grund av Corona.
Företagsanvändare är en kundgrupp som erbjuds att själv lägga mer tid på sin ansökan genom att göra avancerade ansökningar i e-tjänsten Trix. Sättet att arbeta är uppskattat av de cirka 150 företag Trafikverket har avtal med i dagsläget. Man har här stora möjligheter att påverka sina egna ärenden då de genom avancerade ansökningar kan göra egna färdvägar och kontroll av restriktioner och broar. Man lägger ner mer tid på sina ansökningar men de behandlas snabbare av Trafikverket. När man är företagsanvändare så ingår en grundläggande endagsutbildning. Gå in på Trafikverkets hemsida och anmäl ert intresse.


 

Peter Svensson

Ansvarig för dispensnätverket hos Sveriges Åkeriföretag
Teknik och infrastruktur
010-510 54 08
peter.svensson@akeri.se

dd