Nya viktgränser vid internationella godstransporter

Publicerad 2022-05-03 / 14:24 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från 21 maj måste fordon i yrkesmässig trafik över 2,5 ton medföra en bestyrkt kopia av ett gemenskapstillstånd. Fram till dess gäller nuvarande viktgräns på 3,5 ton. 

Från och med den 21 maj 2022 så sänker EU viktgränsen för internationella godstransporter till 2,5 ton, alltså att motorfordon eller motorfordon med ett tillkopplat släp som har en totalvikt som överstiger 2,5 ton omfattas av kravet på att medföra en bestyrkt kopia av ett gemenskapstillstånd. EU har också bestämt något lägre kapitalkrav och något lägre krav på yrkeskunnande när enbart fordon mellan 2,5 ton och 3,5 ton används i transportföretagets verksamhet. 

Regelverket för nationella transporter i Sverige i yrkesmässig trafik kvarstår. Här behövs ett trafiktillstånd för alla transporter i yrkesmässig trafik. Kraven på yrkeskunnande och ekonomiska resurser är även de oförändrade i Sverige. 

Gemenskapstillstånd söker ni hos Transportstyrelsen.