Nya utstationeringsregler i Danmark

Publicerad 2021-03-04 / 12:40 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sedan 1 januari 2020 har Danmark nya utstationeringsregler för transportföretag som utför cabotagetransporter med gods och buss samt för de som utför vägdelen i en kombinerad transport.

Informationsmaterial finns på engelska, tyska, polska och ryska, se bifogade pdf:er nedan. Du hittar dem även här.

Registrering av cabotage och kombinerad transport bör göras i Register of Foreign Operations i Danmark. Länk. 

Notera att minimilönen har justerats från och med den 1 mars 2021. Nivåerna i broschyrerna är de som gäller. Informationen omfattar både gods- och persontransporter.

Det är viktigt att påminna om att respitperioden löper ut i slutet av mars 2021 - med hänvisning till tillkännagivandet av den danska myndigheten redan i december 2020. 

Information på engelska från den danska vägtrafikverket om detta och andra frågor:


Ytterligare information:
Mer information finns på den danska Vägtrafikmyndighetens webbplats: www.fstyr.dk
Om du har några frågor, vänligen kontakta info@fstyr.dk.

Källa: ITD / DTL / DPT