Nya utsläppsmål kräver infrastruktur för alternativa bränslen

Publicerad 2023-02-17 / 11:52 av Charlotta.Nilsson i EU

Den 14 februari 2022 föreslog EU-kommissionen nya ambitiösa koldioxidutsläppsmål för nya tunga fordon (HDV) från 2030 och framåt. Kommissionen föreslår nu strängare CO2-utsläppsnormer för nästan alla nya HDV, inklusive lastbilar. Jämfört med 2019 års nivåer föreslår kommissionen en minskning av utsläppen med 45 % från 2030, 65 % från 2035 och 90 % från 2040.

Europeiska kommissionen har till viss del lyssnat på vägtransportsektorn och lämnat en liten dörr öppen där 10 % av nya lastbilar som säljs från 2040 tillåts säljas med förbränningsmotorer i stället för en fullständig utfasning.

Utbyggnaden av vätgasinfrastruktur och laddningsstationer för HDV är dock bara i det allra första skedet i EU. Med tanke på de mycket ambitiösa kraven krävs det att marknaden och EU:s medlemsstater är lika ambitiösa för att säkerställa en fungerande infrastruktur för alternativa bränslen i Europa. 

Batteridrivna el- och vätgasdrivna lastbilar kommer fortfarande inom överskådlig framtid till en kostnad av 2 till 5 gånger kostnaden för en lastbil med förbränningsmotor. Det är därför viktigt att det finns incitament och förutsättningar för transportörer att genomföra omställningen.
 
Läs NLA:s, BGL:s och FNTR:s fullständiga kommentarer på förslaget här.

NLA, Nordic Logistics Association är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler-Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. SKAL, den finska branschorganisationen finns med som stödmedlem. NLA företräder ungefär 18.000 medlemsföretag från de nordiska länderna.