Nya typtransportserier med LBG

Nya typtransportserier med LBG

Publicerad 2023-04-28 / 08:47 av Charlotta.Nilsson i Transportekonomi

Det blir allt mer vanligt med olika typer av drivmedel i våra medlemsföretags uppdrag och behovet av att utöka utbudet av typtransportserier är stort. Det är därför glädjande att berätta att nu finns regional och långväga distribution som typtransportserier med LBG som valbart bränsle, med basmånad 2022-01. Dessa serier kommer fortsättningsvis att följa samma publiceringsschema som övriga typtransportserier, det vill säga; SCB (Statistiska Centralbyrån) mäter kostnadsutvecklingen och SCB fastställer talen för Lastbilsserier omkring den 25:e i varje månad.

Syftet med typtransportserierna är att under en begränsad period fördela risken mellan köpare och säljare av en transporttjänst. Ambitionen är att så många affärsöverenskommelser som möjligt skall hitta en indexserie som de kan koppla överenskommet pris till. För mer grundläggande beskrivning av typtransportseriernas ursprung och grundantaganden, se Metodbeskrivning Typtransportserier T08. För mer information om SÅ Index samt övrig information om hur index kan tillämpas på lastbilstransporter, besök transportindex.se.

Till transportindex.se