bild glasögon

Nya synkrav för körkort ute på remiss

Publicerad 2023-11-21 / 15:10 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen föreslår att synkraven för körkort ska ändras. Förslaget är nu ute på remiss där ändringarna föreslås börja gälla från hösten 2024. Ändringarna innebär att fler klarar synfältskraven. 

Ändringarna föreslås då Sverige har strängare synkrav än andra europeiska länder med hög trafiksäkerhet. Dessutom såg man att reglerna behöver harmoniseras med körkortsdirektivets minimikrav. 

De föreslagna synfältskraven innebär att en viss nedsatt ljuskänslighet i synfältet kommer att accepteras – både för lägre och högre behörigheter. 

Fram till att de nya reglerna träder ikraft gäller de gamla synkraven. Därefter behöver man ansöka igen för att bli bedömd efter de nya kraven.

Läs mer hos Transportstyrelsen.