Nya regler för sund konkurrens

Publicerad 2021-12-16 / 12:51 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har i dag beslutat om ett antal nya regler som ska göra det svårare att utnyttja utländska yrkesförare, som stärker kontrollen av transportföretagen och som medför hårdare sanktionsavgifter vid fusk. Förordningarna träder i kraft den 2 och 21 februari 2022. 

I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU. Reformen innebär skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter. Som ett led i arbetet med att genomföra mobilitetspaketet har regeringen beslutat om en rad förordningsändringar inom området.

För att motverka att utländska transportföretag missbrukar reglerna om kombinerade transporter kommer nu de begränsningar som gäller för cabotagetransporter gälla samtliga inrikestransporter som utförs av utländska åkerier inom Sverige. Tidigare har godstransporter som genomförs med flera olika transportslag under vissa förutsättningar varit undantagna från de så kallade cabotagereglerna, det vill säga de regler som innebär att utländska åkerier registrerade i ett EU-land tillfälligt kan genomföra inrikestransporter.

För att det inte ska vara möjligt att kringgå dessa regler och använda bulvanverksamhet i Sverige skärps även bestämmelserna kring användning av utländska fordon. Detta innebär att svenska transportföretag enbart får använda utländska fordon om det föreligger särskilda skäl och utländska fordon får enbart köras av tillståndshavaren eller dennes personal.

Övriga förordningsändringar rör bland annat skärpta kontroller av kör-och vilotider. Exempelvis ska Polismyndigheten utföra vägkontroller för att säkerställa att reglerna om vägarbetstid efterlevs och en sanktionsavgift för utebliven registrering av gränspassage i fordonets färdskrivare införs.

Regeringen väntas lämna en proposition till riksdagen under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet. Däribland krav som ska säkerställa att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar.

Källa: regeringskansliet