Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Publicerad 2020-10-05 / 15:00 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Sanktioner för dem som bryter mot de nya reglerna är i dagsläget inte klarlagda. Däremot ska alla inblandade parter göra vad de kan för att hålla sig till gällande regelverk.

Du hittar mer information hos Naturvårdsverket. LÄNK

Källa: Naturvårdsverket