Nya regler om Eurovignette är på gång 

Nya regler om Eurovignette är på gång 

Publicerad 2022-01-26 / 10:20 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

En överenskommelse har ingåtts mellan kommissionen och Europaparlamentets utskott för turism och trafik. Denna överenskommelse har som syfte att uppdatera reglerna som definierar de avgifter som EU-medlemsstater kan ta ut av lastbilar. Avgifter kommer fortsättningsvis även att kunna tas ut av bussar, skåpbilar och personbilar som använder transeuropeiska transportnätverkets (TEN-T) vägar genom att:

  • Fasa ut tidsbaserad vägavgift för lastbilar och bussar
  • Byt till vägtullsystem eller faktiskt körda kilometer
  • Avgiftsreglerna utvidgades till bussar, skåpbilar och personbilar

Skiftet kommer alltså att gå från vinjetter (tidsbaserad vägavgifter) över kärnvägnätet för TEN-T från 2029 för tunga fordon (lastbilar och bussar) och istället börja tillämpa vägtullar i form av avståndsbaserade avgifter. EU:s medlemsstater kommer dock fortfarande att kunna behålla vinjetter för en specifik del av detta nätverk, om de kan styrka att ett nytt debiteringssätt skulle innebära oproportionerliga kostnader i förhållande till förväntade intäkter.

Denna provisoriska överenskommelse måste nu antas i rådet av Coreper II-ambassadörer och sedan i själva rådet av bestående av Eus transportministrar samt av hela Europaparlamentet i en omröstning, troligen under Strasbourgsessionen den 15-17 februari.