Nya föreskrifter om färd med bred eller lång odelbar last

Publicerad 2023-08-16 / 15:35 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen beslutade den 21 juni 2023 en ny föreskrift om färd med bred odelbar last och en ny föreskrift om färd med lång odelbar last.

I stora drag är följande ändrat i förhållande till nu gällande föreskrifter.

Bred odelbar last

 • nya krav på utmärkning
 • transport av tunna lastenheter omfattas nu av föreskrifterna
 • transport på fredagar efter klockan 15.00 är tillåtet
 • ny bestämmelse vad gäller lyktor
 • bilaga 1 har ändrats så att föreskrifterna inte kan tillämpas för färd genom Muskötunneln när bredden överstiger 310 centimeter
 • en ny bilaga 2 med exempel på hur utmärkning ska vara utförd
 • ett antal vägsträckor i bilaga 1 har tagits bort


Lång odelbar last

 • nya krav på utmärkning
 • ändrad omfattning från "allmän väg" till "väg som inte är enskild"
 • ny bestämmelse vad gäller lyktor
 • borttaget vändningskrav
 • ett antal vägar i bilaga 1 har tagits bort
 • en ny bestämmelse som säger att föreskrifterna inte är tillämplig på de vägar inom Stockholms kommun som kommunen är väghållare för, förutom de vägar och områden som framgår av den nya bilaga 2


De nya föreskrifterna har även fått ett antal förtydliganden och nya allmänna råd.

Läs mer hos Transportstyrelsen, Nya föreskrifter om färd med bred eller lång odelbar last - Transportstyrelsen