headerbild på sedlar

Ny webbinarieserie med tema framgångsrikt företagande

Publicerad 2022-09-17 / 15:37 av Malin.carlsson i Event

Det behövs flera byggstenar för ett framgångsrikt företagande inom åkeribranschen. Några av dessa går vi igenom under hösten då vi har fokus på lönsamhet - något du inte vill missa!

Välkommen på torsdagar kl. 14.00-15.00. Du får ta del av nyttig information kring framgångsrikt företagande. Du ges också möjlighet att samtala kring branschaktuella frågor. Träffarna vänder sig till alla som är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag.
De fyra webbinarierna vi håller i höst är:

  • 29 september – Kontroll i transportaffären - inför, under och efter avtalet
  • 27 oktober – Vad har våren 2022 lärt oss om index?
  • 17 november – Hur kan vi använda data för att skaffa oss kunskapsövertag?
  • 8 december – Så kommer du igång med uppföljning i SÅ Webbkalkyl

Anmälan:
Anmälan krävs eftersom du kommer att få en möteslänk via e-post. Anmäl dig till ett eller flera tillfällen via vår webbokning.
Webbinarierna hålls digitalt via Microsoft Teams och det är enkelt att vara med! Du kan medverka genom dator eller ringa in via telefon. Om du vill delta via telefon, anmäl dig som vanligt men kontakta oss så att du kan få telefonnummer till mötet.

 

  Tema Dag
bild avtal signeras

Kontroll i transportaffären - inför, under och efter avtalet

Gör din anmälan här

Torsdag 29 sept 
kl 14.00-15.00

logga för SÅ index

Vad har våren 2022 lärt oss om index? 

Gör din anmälan här 

Torsdag 27 okt 
kl 14.00-15.00

diagram bränslepriser

Hur kan vi använda data för att
skaffa oss 
kunskapsövertag?

Gör din anmälan här

Torsdag 17 nov 
kl 14.00-15.00

 

logga SÅ webbkalkyl

Så kommer du igång med uppföljning 
i SÅ Webbkalkyl

Gör din anmälan här

Torsdag 8 dec 
kl 14.00-15.00

 

Ta tillfället i akt att få relevant och matnyttig information för ditt företagande.

För mer information, kontakta någon av oss nedan. Varmt välkommen!