Ny tjänst och roll som hållbarhetsansvarig

Ny tjänst och roll som hållbarhetsansvarig

Publicerad 2021-01-18 / 10:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Så snart som möjligt ska en ny tjänst som hållbarhetsansvarig inrättas i organisationen.
– Under det senaste året har vi upplevt en allt tydligare önskan hos våra medlemmar och förtroendevalda att Sveriges Åkeriföretag ska ta ytterligare ett kliv i hållbarhetsfrågan, säger vd Rickard Gegö.

Säg det paradigmskifte som inte präglas av osäkerhet. När åkerinäringen nu är i början av den största omställningen någonsin är det lätt att uppleva att det finns fler frågor än svar. Hur ser efterfrågan ut om fem år, om tio år? Vilka drivmedel kommer att finnas, och vilka lagar och regler behöver man förhålla sig till? Kommer jag som åkare att få betalt för mina rena och hållbara transporter?

Kanske har pandemiåret 2020 gjort att vi hoppat ett par-tre ytterligare år framåt i tiden, för plötsligt är hållbarhet inget som hör framtiden till utan en central fråga för varenda en som jobbar med transporter och en central fråga i varje styrelserum. Mycket talar för att en investering i fossila fordon snart inte kommer att vara ett alternativ, bland annat för att det kan bli svårt att hitta finansiering för det när banker och andra aktörer på finansmarknaden får all högre krav på sig att investera hållbart. Ett åkeri som inte räknat in det i sin framtidsplan kan snabbt hamna i riktigt stora problem.
– För oss som branschorganisation är det förstås väldigt viktigt att hjälpa medlemmarna, att kunna ge bra underlag så att de inte hamnar fel i sina investeringar, säger Rickard Gegö.

För att på allvar kunna sätta takten och driva på i frågan på ett sätt som ger medlemsföretagen de bästa förutsättningarna att ställa om ska alltså en ny tjänst tillsättas. Den som axlar rollen blir länken mellan politiker och företag.
– En majoritet av alla inbjudningar vi får till aktiviteter – oavsett om det är från företag, myndigheter, i Sverige eller från omvärlden – kopplar till hållbarhet. Det gör att det finns ett större behov än någonsin att ha någon som både kan agera sakkunnig, representera branschen i hållbarhetsfrågor och vara länken mellan politiker och företag, säger Rickard Gegö.

En annan tänkbar uppgift för en blivande hållbarhetsansvarig är att ge medlemsföretagen vägledning till hur omställningen kan gå till och hur man får transportköpare att välja bra och hållbara transporter.
– Vilka argument har vi, och hur förpackar vi våra tjänster? Många åkerier är villiga att testa både nya lösningar och nya fordon, men man upplever ofta att politiska beslut och regler är otydliga, säger Rickard Gegö.
– Dessutom har vi också fått uppfattningen att det finns en förväntan från offentliga aktörer att vi tar ledartröjan i de här frågorna. Det finns med andra ord möjligheter att göra stora avtryck i den här viktiga rollen.

Uppgifter som hållbarhetsansvarig
Som hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag ska medarbetaren: 

  1. Vara organisationens sakkunnige inom hållbarhets- och omställningsfrågor
  2. Svara på frågor från både medlemmar och kollegor
  3. Ta fram aktuella underlag
  4. Föreläsa om och representera åkerinäringen externt i hållbarhetsfrågor
  5. Stötta medlemmarna inför omställningen till fossilfritt
  6. Lyfta fram åkerinäringens behov och utmaningar i dess väg till fossilfrihet
  7. Ansvara för att färdplanen implementeras
  8. Kommunicera det som sker inom området

Kontakta VD Rickard Gegö om du är intresserad och vill veta mer.