Ny teknik öppnar för tyngre lastbilar på tjälade vägar

Publicerad 2023-02-23 / 12:58 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag deltar i forskningsprojektet ”Tjälade Vintervägar”. Här undersöks hur tyngre lastbilar (upp till 74 ton), vid tjäle, ska kunna köra på vägar som normalt inte bär så tunga fordon. Detta förutsätter lägre hastighet över broar eftersom de inte är tjälade. Med ny teknik, geofencing, ska förarna få hjälp att dra ner hastigheten vid bropassager. 

Piloten pågår i Västerbotten. Anledningen till det är att där har man en längre sammanhängande tjälperiod då bärigheten på vägen ökar och som gör att man kan tillåta tyngre fordon. Broar påverkas inte av tjälen så deras bärighet ökar inte. Men, genom att sänka hastigheten över broarna kan det i vissa fall vara möjligt att även höja bärighetsklassen för dessa.

Förhoppningen är att öppna ett större vägnät för fordon upp till 74 ton (BK4) på ett säkert sätt för att kunna transportera mer timmer under vintertid, vilket ökar samhällsvinsterna och transporteffektiviteten.

- Vi testar två olika varianter av geofencing med fyra Volvo- och Scanialastbilar. I Volvolastbilen är geofencing en del av förarstödjandesystemet. När föraren i Volvolastbilen närmar sig bron får föraren ett varningsmeddelande i instrumentpanelen där det står t.ex. att tillåten hastighet över bron är max 30 km/timme. Det är förarens ansvar att anpassa lastbilens hastighet över bron. I den andra varianten anpassar Scanialastbilen själv hastigheten till den tillåtna gränsen, när lastbilen närmar sig bron och föraren behöver inte göra något. När bron är passerad kan föraren öka hastigheten. Om föraren inte vill använda tekniken går den att koppla bort, säger Kristina Andersson, projektledare RISE.

Projektet finansieras av Trafikverket och är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveaskog, RISE, Skogforsk, AB Volvo, Scania, Olofssons Åkeri i Bredträsk och Sveriges Åkeriföretag. Förutom att testa tekniken ska projektet även undersöka hur ett framtida regelverk med geofencing skulle kunna se ut för att tillåta tyngre transporter vintertid. I projektet ingår det även undersöka hur transporteffektiviteten påverkas.

Trafikverket ser stor potential kring projektets resultat:

- Att tillåta en högre bärighetsklass skulle både bidra till ökad kostnadseffektivitet för skogsindustrin liksom till ett bättre nyttjande av infrastrukturen, vilket ger samhällsekonomiska vinster. Det handlar exempelvis om att tillgängliggöra ”genvägar” för transporterna som inte kan användas idag, menar Thomas Asp projektledare på Trafikverket.

Skogforsk lyfter också projektets värde:

- För skogsbrukets del är detta mycket intressant då dessa vägar ofta finns långt ut i skogen. Genom att kunna köra på en normalt sett mindre bärig väg vintertid kan körsträckor och emissioner minskas betydlig”, säger Henrik von Hofsten, forskare på Skogforsk.

Även Sveriges Åkeriföretag är väldigt positiva till projektet:

- Vi ser positivt på att vara delaktiga och att följa projektet som leder till ökad transporteffektivitet och möjlighet att styra funktioner med hjälp av geofencingteknik. Det är bra att projektet begränsats, så att man får data av alla fordon som medverkar och därmed kan ha en tät dialog med förarna och tillvarata deras och åkeriets upplevelser. Med den här typen av teknik kan användningsområdet utökas och appliceras på andra regelverk och bärighetsbegränsningar eller andra framkomlighetsfrågor som berör branschen. Projektet kommer ge mycket kunskap om geofencingteknik och erfarenheter från alla berörda såsom myndighet, väghållare, forskning, åkeri och förare, säger Göran Danielsson och Peter Svensson, branschföreträdare för Sveriges Åkeriföretag.

Henrik Engman, inköpare från Sveaskog tycker också att projektet är intressant och viktigt för skogsindustrin:

- Ett av Sveaskogs miljömål är att minska CO2 utsläpp i värdekedjan från frö till kund med 50% (år 2020 till år 2030). Ett av sätten att nå detta är att köra med effektiva fordon med höga lastvikter utan ökat slitage på vägnätet. Ett projekt där man tittar närmare på hur man kan öka andelen BK4 [fordon upp till 74 ton] transporter utan att öka vägslitaget är mycket intressant ut Sveaskogs perspektiv, då de tunga transporterna utgör drygt 50% av Sveaskogs totala CO2 utsläpp (2021). Det gör också att underlaget för investering i en BK4 bil för våra lokala entreprenörer ökar och på så sätt ökar omställningen till miljövänligare transporter.

Scania deltar med lastbilar i forskningsprojektet:

- Vi på Scania är väldigt glada och positiva till att vara med och testa tillämpning av geofencing, som kommer att kunna bidra till ökad transporteffektivitet, lägre kostnader och ökad miljönytta för skogsindustrins transporter, säger Ulf Ceder, ledare för Framtidens transportforskning och partnerskap.”

Volvo deltar också med lastbilar i projektet:

- Normalt körs timmerbilar med upp till 64 tons bruttovikt på våra vägar. I det här viktiga High Capacity Transport (HCT)-projektet ser vi fram emot att öka med ytterligare 10 ton last till 74 tons bruttovikt, utan negativ påverkan på vägnätet. För oss på Volvo vill vi sätta föraren i centrum och utveckla system som stöttar föraren på bästa sätt. Det är viktigt för oss att öka transporteffektiviteten samtidigt som vi minskar CO2-utsläppen, säger Lennart Cider, specialistfordonsutveckling, AB Volvo.

Projektet pågår till och med augusti 2023.