Ny struktur i branschgemensamma artikelnummer för bygg- och anläggningstransporter

Ny struktur i branschgemensamma artikelnummer för bygg- och anläggningstransporter

Publicerad 2022-11-08 / 10:19 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Sedan ett antal år tillbaka har Sveriges Åkeriföretag tillhandahållit branschgemensamma artikelnummer för bygg- och anläggningstransporter och nu uppdateras de med nyheten att strukturen delvis ändras. Förändringen ligger i att gå från att bygga ihop sitt artikelnummer med antal axlar i fordonskombination till mer funktion samt möjlighet att välja enhet och drivmedel.

Kopplat till att man kommunicerar digitalt har behovet ökat med att arbeta med artikelnummer för olika typer av produkter och tjänster. Flera branschorganisationer har tagit fram branschgemensamma artikelnummer för sina branscher och det finns idag för lastbilar, berg- och grusmaterial, återvinning samt entreprenadmaskiner.

Byggbranschen utvecklar sina e-affärer genom framtagen branschstandard av BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) och det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för allt som rör e-handel, B2B, EDI och e-kommunikation och kopplat till att man kommunicerar digitalt har behovet ökat med att arbeta med artikelnummer för olika typer av produkter och tjänster. 

Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Vår uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta. Sveriges Åkeriföretag kommer att publicera föregående artikelstruktur då vissa företag använt den i sin kommunikation.

Här hittar du artikelnummerregistret. LÄNK