Ny obligatorisk arbetsmiljöutbildning på byggarbetsplatser

Ny obligatorisk arbetsmiljöutbildning på byggarbetsplatser

Publicerad 2021-06-01 / 15:01 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Du som är medlem hos Byggföretagen eller arbetar i bygg- och anläggningsbranschen behöver från 1 juli 2021 ha genomgått en digital arbetsmiljöutbildning, Safe Construction Training. Chaufförer som vistas på byggområden under kortare tid för att lossa eller lasta omfattas inte. 

Utbildningskravet kan komma att beröra vissa medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Så här skriver Byggföretagen om vilka som berörs: 
”Byggföretagen har beslutat att samtliga personer som är verksamma på byggarbetsplatser i byggproduktion eller med produktionsrelaterade uppgifter vid Byggföretagens medlemsföretag, eller är verksamma på en byggarbetsplats där ett medlemsföretag har samordningsansvar, ska ha genomfört utbildningen och ha godkänt testresultat för Safe Construction Training. Kravet gäller alltså när Byggföretagens medlemsföretag har arbetsgivar- och/eller samordningsansvar.

Den som omfattas av kravet på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Medlemsföretaget ansvarar för att deras personal genomfört utbildningen.”

Utbildningen är helt digital och tar 1–2 timmar att genomföra. Godkänt resultat gäller i 5 år. Kursen fungerar som säkerhetsintroduktion i företag och organisationer av alla storlekar, finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. Onlineutbildningen är gratis och öppen för alla.

Följande personer omfattas inte av utbildningskravet:
•    Studiebesökare 
•    Besökare till byggarbetsplatsens kontorsetableringar 
•    Myndighetsutövare 
•    Chaufförer som vistas på området under kortare tid för att lossa eller lasta

Mer information och bokning av kurs.