Ny kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag

Publicerad 2024-05-30 / 18:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Charlotta Nilsson har utsetts till kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Hon har arbetat med PR- och kommunikationsfrågor på branschorganisationen under ett flertal år, och får nu en ny roll som ansvarig för intern och extern kommunikation.

Kommunikationsfrågorna har under en längre tid organiserats i funktionen Samhällspolitik och Kommunikation på Sveriges Åkeriföretag. Kommunikation blir nu en egen funktion med Charlotta Nilsson som chef. Hon tar ansvar för verksamhetens interna och externa kanaler, inklusive ansvar för hemsidan.

Charlotta Nilsson tar även plats i Sveriges Åkeriföretags ledningsgrupp och tillträder sin nya roll den 1 augusti.

– Charlotta har gedigen kommunikationserfarenhet som bland annat inkluderar mediehantering och digitala kanaler. Dessutom har hon lång erfarenhet av transportnäringen. Med Charlotta som kommunikationschef och ansvarig i ledningsgruppen för kommunikationsarbetet får vi ökad kraft i ett centralt verksamhetsområde för oss. Det ger oss samtidigt möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda insatserna för vårt viktiga samhällspolitiska påverkansarbete under Ulric Långbergs ledning, säger vd Oscar Hyléen.

– Det är med stor inspiration och ödmjukhet som jag tar mig an rollen som kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Jag ser fram emot att leda arbetet med att stärka den interna kommunikationen, både i organisationen och med våra medlemmar, men också med den externa kommunikationen för att öka synligheten för åkerinäringen och våra viktiga frågor. Jag ser stor potential i att ytterligare stärka vår digitala kommunikation för att på så sätt nå ut ännu bättre till våra målgrupper. Efter att ha arbetat länge med vår kommunikation vet jag att vi står på en bra grund. Nu är det läge att ta nästa steg, säger Charlotta Nilsson.

Charlotta Nilsson är utsedd till kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Marlon Dixon