Ny branschstandard för GDPR

Publicerad 2019-12-03 / 15:00 av Charlotta.Nilsson i Juridik

branschstandard för GDPR

Vår juridikavdelning har nu avslutat sin informationsturné vad gäller lanseringen av Sveriges Åkeriföretags uppförandekod för GDPR. Den sista informationsträffen gick av stapeln den 22 november i Lycksele. Under informationsträffarna så utlovade vi att själva manualen – materialet – skulle laddas upp på våra medlemssidor så snart som träffarna var avslutade.

Vi kan med glädje informera om att GDPR Manualen nu finns tillgänglig för nedladdning bakom våra medlemssidor. Vi uppmuntrar våra medlemmar att gå in och ladda ned Uppförandekoden och redan nu göra sig bekanta med materialet. Tillsammans med materialet finns nu även bildspelet som användes under informationsträffarna. Vi arbetar intensivt med att även få upp inspelningen av själva träffen i Norrköping och även den kommer publiceras på samma sida. 

Här hittar ni allt material.

Uppförandekoden är tänkt som ett verktyg och ett stöd i våra medlemsföretags arbete med GDPR och besvarar GDPR-relaterade frågor som relaterar till vad som är unikt för vår bransch. Exempelvis finns kapitel om färdskrivardata, behörighetskontroller och nykterhetskontroller. Men även mycket annat!

Vi vill passa på att tacka alla deltagare för det engagemang och intresse som vi upplevde. Vi försökte vara lyhörda och har därför samlat ihop och besvarat de vanligaste frågorna som ställdes under träffarna. Svaren finner ni i vår GDPR FAQ under rubrik ”Frågor från informationsträffar”.  

 

Kontakt