Ny ansökningsomgång för klimatklivet

Publicerad 2021-09-28 / 15:10 av Charlotta.Nilsson i

Den 8 - 18 november öppnar nästa ansökningsomgång för Klimatklivet. Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Ta tillfället i akt och sök stöd för investeringar i nya miljöfordon.

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som syftar till att öka de ekonomiska incitamenten för företag och organisationer att genomföra lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta. Det kan vara åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning eller ett helt annat område. 

Exempel på investeringar för dig som åkeriföretagare kan exempelvis vara utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon, inköp av nya miljöfordon eller andra åtgärder som leder till en minskning av växthusgaser.

Läs mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverket.